Overzichtstabel scenariokaarten

 

Instellingen

Bedrijven

Weg

Weg

Spoor

Spoor

Water

Water

Buisleidingen

Buisleiding

Aardgas
(GF3)
       
Acrylnitril (LT1)    
Ammoniak (GT3)  

Benzine
(LF2)

 

Broom
(LT3)

       
Chloor
(GT4)
       
CNG
(GF3)
       
Dimethylether (GF2)        
Fosfortrichloride
(LT2)
       
Kooldioxide        
Li-ion EOS        
LNG
(GF0)
   
LPG
(GF3)
 
Methanol
(LF2)
       
Methylisocyanaat
(LT4)
       
PGS 15        
Propaan
(GF3)
       
Ruwe aardolie
(LF1)
       
Waterstof
(GF3)
   
Zwaveldioxide
(GT4/5)
       
Zwaveltrioxide (LT2)