Overzichtstabel scenariokaarten

 

Instellingen

Bedrijven

Weg

Weg

Spoor

Spoor

Water

Water

Buisleidingen

Buisleiding

Aardgas
(GF3)
       
Acrylnitril (LT1)    
Ammoniak (GT3)  

Benzine
(LF2)

 

Broom
(LT3)

       
Chloor
(GT4)
       
CNG
(GF3)
       
Fosfortrichloride
(LT2)
       
Kooldioxide        
Li-ion EOS        
LNG
(GF0)
   
LPG
(GF3)
 
Methanol
(LF2)
       
Methylisocyanaat
(LT4)
       
PGS 15        
Propaan
(GF3)
       
Ruwe aardolie
(LF1)
       
Waterstof
(GF3)
   
Zwaveldioxide
(GT4/5)
       
Zwaveltrioxide (LT2)