Nieuws

Mei 2022 Nieuwe spoorketelwagen kaart

In het eerste kwartaal van 2022 is het scenarioboek uitgebreid met een scenario plasbrand Methylisocyanaat op het spoor. Methylisocyanaat wordt gezien als voorbeeld stof voor de stofcategorie LT4.

December 2021 Nieuwe zeevaart kaart

De afgelopen maanden is de beheergroep aan de slag geweest met het ontwikkelen van een nieuwe scenariokaart voor Dimethylether in de zeevaart. Op de website is nu de volgende nieuwe scenariokaart te vinden:

September 2021 Beschrijving politieprocessen

In de maand september is voor alle scenariokaarten het politieoptreden beschreven in politieprocessen. De tekst is te vinden onder de tab “multidisciplinair optreden”.

Augustus 2021 Nieuwe spoor scenariokaarten

De afgelopen maanden is de beheergroep druk aan de slag geweest met het ontwikkelen van vijf nieuwe scenariokaarten met betrekking tot het spoor. Op de website zijn nu de volgende nieuwe scenariokaarten te vinden:

December 2020 Nieuwe zeevaart scenariokaarten

De afgelopen maanden is de beheergroep druk aan de slag geweest met het ontwikkelen van vijf nieuwe scenariokaarten met betrekking tot de zeevaart. Op de website zijn nu de volgende nieuwe scenariokaarten te vinden:

 • Water – Zeevaarttanker LNG – Plasbrand
 • Water – Zeevaarttanker LNG – Brandbare Wolk
 • Water – Zeevaarttanker Acrylnitril – Plasbrand
 • Water – Zeevaarttanker Acrylnitril – Giftige wolk
 • Water – Zeevaarttanker Benzine- Plasbrand
November 2020 Beschrijving brandweeroptreden

In de maand november zijn voor de scenariokaarten met fakkelbrand en wolkbrand (behalve buisleiding en vaartuigen)  de beschrijving van het brandweeroptreden verder uitgewerkt op gebied van slagkracht, bluswater en opkomsttijd.
De tekst is te vinden onder de tab “multidisciplinair optreden”.

Oktober 2020 Toxische scenariokaarten aangepast naar aanleiding van de verandering in probits

Voor verschillende toxische stoffen zijn de probits aangepast, dit resulteert is een andere toxiciteit van de stof. Om het scenarioboek EV up to date te houden hebben we daarom de betreffende scenario’s opnieuw berekend. De wijzigingen zijn verwerkt in de onderstaande kaarten:

 • Bedrijven – Ammoniak koelinstallatie – giftige wolk
 • Bedrijven – Opslagloods gevaarlijke stoffen – giftige wolk
 • Water – Binnenvaart Ammoniak – giftige wolk
 • Spoor – Chloor – giftige wolk
 • Spoor – Acrylnitril- giftige wolk
 • Spoor – Ammoniak- giftige wolk
 • Weg – Ammoniak- giftige wolk
 • Weg – Acrylnitril- giftige wolk
 • Weg – Zwaveltrioxide- giftige wolk
September 2020 Beschrijving brandweeroptreden

In de maand september is voor 15 scenariokaarten de beschrijving van het brandweeroptreden verder uitgewerkt op gebied van slagkracht, bluswater en opkomsttijd.
De tekst is te vinden onder de tab “multidisciplinair optreden”.

De volgende kaarten zijn aangepast:
* 6 kaarten voor BLEVE LPG 
* 4 kaarten voor BLEVE LNG 
* 2 kaarten voor BLEVE Propaan
* 3 kaarten voor giftige wolk met Ammoniak

Juni 2020 Beschrijving brandweeroptreden

Afgelopen half jaar is voor 12 scenario’s het brandweeroptreden onder de tab ” multidisciplinair optreden” verder uitgewerkt.  Er is nu informatie beschikbaar over benodigde slagkracht, bluswater en opkomsttijd voor de betreffende scenario’s.

De volgende kaarten zijn aangepast:

 • 4 acrylnitril kaarten
 • chloor giftige wolk
 • 7 plasbrand kaarten
April 2020 Deelname Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Door recente verschuivingen in de beheergroep van het scenarioboek EV kunnen we meedelen dat Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is toegevoegd aan de beheergroep. Dit is een mooie stap in de doorontwikkeling van het scenarioboek EV

Maart 2020 Nieuwe scenariokaarten LNG bunkering beschikbaar

Er zijn twee nieuwe scenariokaarten gepubliceerd over LNG bunkering.
Wolkbrand LNG bunkering en plasbrand LNG bunkering. Beide kaarten zijn terug te vinden in de overzichtstabel en het menu. De kaarten zijn ook hier te vinden:

Water- LNG bunkering-plasbrand
Water-LNG bunkering-wolkbrand

Maart 2020 Nieuwe scenariokaarten explosies bij waterstof tankstation en waterstof transport

Er zijn drie nieuwe scenariokaarten gepubliceerd over explosies met waterstof.
Explosie waterstof tankstation, explosie  cilinderpakket waterstof en tubetrailer waterstof op de weg. De kaarten zijn hier te vinden:

Bedrijf-waterstoftankstation-explosie
Weg-cilinderpakket-waterstof-explosie
Weg-tubetrailer-waterstof-explosie

Februari 2020 Rapportage Onderbouwing van de slachtoffermethodiek van het Scenarioboek EV

Voor de scenariokaarten worden inschattingen gemaakt van het aantal slachtoffers in het effectgebied van het scenario. Deze inschattingen zijn per scenariokaart te vinden onder de tab ‘ effecten’.

De methodiek om tot de slachtoffer inschattingen te komen gebruiken wij al langer. Om de gebruiker van het Scenarioboek EV meer duidelijkheid te geven over de achtergrond van deze methodiek, heeft het Scenarioboek EV het IFV de opdracht gegeven om een onderbouwing op te stellen. Deze onderbouwing is reeds opgeleverd en is te vinden via onderstaande link:

Onderbouwing van de slachtoffermethodiek van het Scenarioboek EV  

Nieuwe scenariokaarten LNG transport op water.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de nieuwe scenariokaarten LNG transport op water af te ronden. Het LNG Masterplan voor de Rijn, Maas en Donau is de basis voor deze nieuwe scenariokaarten. De kaarten zijn hier te vinden:
Binnenvaarttanker LNG – plasbrand
Binnenvaarttanker LNG – wolkbrand

September 2019 Nieuwe scenariokaart Li-ion Energieopslag systeem (EOS) - Giftige wolk

Voor een giftige wolk bij een Li-ion Energieopslag systeem (EOS) is nu een scenariokaart gepubliceerd. De kaart is hier te vinden: 

Achter de schermen wordt verder gewerkt aan de scenariokaarten voor explosies bij waterstof wegtransport/tankstation. Hopelijk worden deze kaarten medio oktober gepubliceerd.

Juli 2019 Nieuwe scenariokaart PGS 15 loods - Giftige wolk

Voor een giftige wolk bij een PGS 15 loods is nu een scenariokaart gepubliceerd. De kaart is hier te vinden: 

Achter de schermen wordt verder gewerkt aan de scenariokaarten voor explosies bij waterstof wegtransport/tankstation en een giftige wolk bij een buurtbatterij.

April 2019 Nieuwe scenariokaart Ammoniak koelinstallatie - Giftige wolk

Voor een giftige wolk bij een ammoniak koelinstallatie is nu een scenariokaart gepubliceerd. De kaart is hier te vinden: 

Achter de schermen wordt verder gewerkt aan de scenariokaarten voor explosies bij waterstof wegtransport/tankstation.

Maart 2019 Nieuwe scenariokaart hoge druk aardgasleiding met bijmenging waterstof – Fakkelbrand

Voor een fakkelbrand bij een hogedruk aardgasleiding met bijgemengd waterstof is nu een scenariokaart gepubliceerd. Deze kaart is gemaakt naar de huidige inzichten in dit scenario. Mochten er in de toekomst nieuwe inzichten of andere uitgangspunten nodig zijn, wordt de kaart aangepast. De kaart is hier te vinden: 

 

Achter de schermen wordt verder gewerkt aan de scenariokaarten voor instantaan falen/vuurbal bij waterstof weg transport. Hopelijk worden deze kaarten medio april gepubliceerd.

2018
December 2018 Nieuwe scenariokaarten wegtransport LNG & kans van optreden

Voor wegtransport LNG zijn nu scenariokaarten gepubliceerd. Deze kaarten zijn gemaakt naar de huidige inzichten in deze scenario’s. Mochten er in de toekomst nieuwe inzichten of andere uitgangspunten nodig zijn, wordt de kaart aangepast. De kaart is hier te vinden: 

De invulling van het kopje kans van optreden is op veel kaarten aangepast. De kans- en correctie factoren zijn nu per gebeurtenis weergegeven. De kans op het scenario is nu opgesplitst in de verschillende gebeurtenissen.

Achter de schermen wordt verder gewerkt aan de scenariokaarten voor instantaan falen/vuurbal bij waterstof weg transport. Hopelijk worden deze kaarten medio februari gepubliceerd.

November 2018 Nieuwe scenariokaarten fakkelbrand waterstoftankstation en watertransport LNG wolkbrand

Voor het scenario’s fakkelbrand bij een waterstoftankstation is nu een scenariokaart gepubliceerd.  Deze kaart is gemaakt naar de huidige inzichten in dit scenario. Mochten er in de toekomst nieuwe inzichten of andere uitgangspunten nodig zijn, wordt de kaart aangepast. De kaart is hier te vinden: 

Achter de schermen wordt verder gewerkt aan de scenariokaarten voor instantaan falen/vuurbal bij waterstof weg transport. Hopelijk worden deze kaarten medio december gepubliceerd.

Ook is er een scenariokaart voor een wolkbrand bij het bunkeren van LNG bij watertransport. Deze kaart is hier te vinden:

oktober 2018 Nieuwe scenariokaarten fakkelbrand waterstof wegtransport

Voor de scenario’s fakkelbrand bij waterstof weg transport zijn nu scenariokaarten gepubliceerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen twee vormen van transport; tubetrailers en cilinderpakketten. De kaarten zijn hier te vinden: 

Achter de schermen wordt ondertussen verder gewerkt aan de scenariokaarten voor instantaan falen/vuurbal bij waterstof weg transport. Hopelijk worden deze kaarten medio november gepubliceerd

Ook is er een scenariokaart voor een plasbrand bij het bunkeren van LNG bij watertransport. Deze kaart is hier te vinden:

Bij het bunkeren van LNG is ook het scenario wolkbrand mogelijk. Aan deze kaart wordt gewerkt en hopelijk rond medio november gepubliceerd.

augustus 2018 Nieuwe layout scenariokaarten en nieuwe invulling zelfredzaamheid

Al de scenariokaarten hebben een metamorfose ondergaan. De kaarten hebben een uitklap structuur gekregen om de inhoud overzichtelijk te houden. Bij het openen van een kaart is de scenarioafbeelding getoond met een korte algemene beschrijving van het scenario en de effecten. Hieronder zijn de individuele kopjes uitklapbaar te open.

Hiernaast is het kopje zelfredzaamheid en handelingsperspectief op alle kaarten vernieuwd. In samenwerking met TNO zijn de verschillende handelingsperspectieven bij brand- en BLEVE scenario’s doorgerekend. Deze resultaten zijn vertaalt naar de nieuwe uitwerking op de scenariokaarten. Deze zijn aangevuld met een visuele weergaven.

juli 2018 Aanpassing homepage, ontwikkeling: zelfredzaamheid, nieuwe lay-out kaarten en weg transport waterstof fakkelbrand

Zoals is te zien heeft de home-page een aantal aanpassingen ondergaan. De tekst is aangepast en de overzichtstabel heeft een eigen pagina gekregen.
Hiernaast is de beheergroep achter de schermen bezig met een aantal ontwikkelingen:

 • De uitwerking van het kopje zelfredzaamheid wordt verbeterd en uitgebreid met een visuele uitleg.
 • De lay-out van al de scenariokaarten wordt aangepast waarbij ieder sub-kopje uitklapbaar wordt. Hiermee wordt geprobeerd de overzichtelijkheid van de kaarten te vergroten.
 • Voor waterstof transport over de weg worden effectberekeningen gemaakt van een fakkelbrand. Gehoopt wordt deze scenariokaart voor het eind van de zomer online te hebben.
april 2018 Nieuwe scenariokaarten acrylnitril spoor & buisleiding ruwe aardolie
maart 2018 Nieuwe scenariokaart giftige wolk zwaveltrioxide

Voor het scenario giftige wolk bij zwaveltrioxide weg transport is nu ook een scenario online gepubliceerd: Giftige wolk zwaveltrioxide

januari 2018 Optreden geneeskundige hulpverlening aangepast

Op de scenariokaarten is in samenwerking met de GHOR verdere uitwerking gegeven aan de tekst voor de geneeskundige hulpverlening.
Dit heeft geleid tot differentiatie naar slachtoffers door hittestraling (plasbrand,fakkel), overdruk (BLEVE) en giftige stoffen.

2017
december 2017: Vijf nieuwe scenariokaarten:
oktober 2017: Scenarioboek EV hardcopy 2.0:

De tweede hardcopy versie van het scenarioboek EV is in September afgerond. In deze vernieuwde versie zijn 33 scenariokaarten opgenomen met beschrijvingen van de effecten en gevolgen op basis van de huidige TNO Effects berekeningen. Aangegeven is wat mogelijkheden zijn voor de zelfredzaamheid en hulpverlening. Deze hardcopy versie2 is een tussentijds ijkpunt. De actuele informatie wordt bijgehouden op deze website. De PDF van de 2e hardcopy versie is hier vrij te downloaden.

mei 2017: Nieuwe scenariokaart tankwagen methanol

Er is een nieuwe scenariokaart gemaakt voor een plasbrand scenario als gevolg van een ongeval met een tankwagen methanol op de weg. Bij de berekening van dit scenario bleek dat de scenario’s wolkbrand en giftige wolk niet waarschijnlijk zijn onder de gekozen parameters. Daarom zijn hier geen scenariokaarten van gemaakt.

24 januari 2017

Gewijzigde scenariokaart Hogedruk aardgasleiding – Fakkelbrand.

De scenariokaart voor de fakkelbrand bij een hogedruk aardgastransportleiding is aangepast. Er zijn enkele ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste:

 • Er is een onderscheid aangebracht tussen de eerste, meest heftige, fase van de fakkelbrand en de daarop volgende stabiele fase
 • De effectberekeningen zijn uitgevoerd met de nieuwste versie van TNO Effects
 • Diverse uitgangspunten zijn in overeenstemming gebracht met gegevens van Gasunie
januari 2017

Nieuwe scenariokaart Ketelwagen LPG- Wolkbrand/Gaswolkexplosie

Er is een scenariokaart gemaakt voor een Wolkbrand/Gaswolkexplosie scenario als gevolg van een ongeval met een ketelwagen LPG op het spoor. In deze kaart zijn de laatste inzichten verwerkt.

2016
december 2016

Bij een groot aantal scenariokaarten is nu ook de Effects rekenfile toegevoegd. Op termijn zal elke kaart hiervan voorzien worden.

In de slachtoffertabellen ontbreken slachtofferpercentages omdat er niet genoeg onderbouwing voor is. Er loopt een onderzoek om een betere inschatting te kunnen maken van de slachtoffers. In 2017 zal hier de focus op liggen.

Kaarten met LNG Bleve scenario’s zijn vernieuwd. Nieuw zijn de kaarten van propaanopslagtanks.

Kaarten die nu in ontwikkeling zijn scenario’s met LNG, chloortrein en hogedruk aardgas buisleidingen.

november 2016: Nieuwe Scenariokaart

Nieuwe scenariokaart binnenvaarttanker LPG- Koude BLEVE

Er is een scenariokaart gemaakt voor een Koude BLEVE scenario als gevolg van een ongeval met een binnenvaarttanker LPG op het water. In deze kaart zijn de laatste inzichten verwerkt.

oktober 2016: Nieuwe Scenariokaart

Nieuwe scenariokaart binnenvaarttanker LPG- fakkelbrand

Er is een scenariokaart gemaakt voor een ongeval met een binnenvaarttanker LPG op het water. In deze kaart zijn de laatste inzichten verwerkt.

Nieuwe scenariokaarten tankwagen benzine – plasbrand

Er zijn scenariokaarten gemaakt voor een ongeval met een tankwagen op de weg en bij een tankstation. In deze kaarten zijn weer de laatste inzichten verwerkt.

september 2016: Nieuwe Scenariokaart

 

Nieuwe scenariokaart binnenvaarttanker benzine – plasbrand

Er is een scenariokaart gemaakt voor een ongeval met een binnenvaarttanker benzine op het water. In deze kaart zijn de laatste inzichten verwerkt.

augustus 2016: Nieuwe Scenariokaarten

Nieuwe scenariokaarten tankwagen & ketelwagen ammoniak – giftige wolk

Er zijn scenariokaarten gemaakt voor een ongeval met een tankwagen en ketelwagon ammoniak op de weg en spoor. In deze kaarten zijn weer de laatste inzichten verwerkt. De kaarten zijn daardoor iets anders van opzet dan de kaarten die hiervoor zijn gemaakt.

Nieuwe scenariokaart tankwagen LPG – fakkelbrand

Ook is er een scenariokaart voor een fakkelbrand ongeval met een tankwagen LPG op de weg. In deze kaart zijn ook de laatste inzichten verwerkt waardoor deze iets anders van opzet is dan de kaarten die hiervoor zijn gemaakt.

Juni 2016: Illustraties & 'laatste update functie'

Wederom is een aantal kaarten aangevuld met een illustratie die het scenario uitbeeld. Voor de overige kaarten zijn deze nog in ontwikkeling.

De scenariokaarten zijn ook voorzien van een ‘laatste update functie’. Bovenaan iedere scenariokaart staat nu aangegeven wanneer deze voor het laatst is geüpdatet.

Maart 2016: Illustraties

Een groot aantal kaarten is aangevuld met een illustratie die het scenario uitbeeld. Voor de overige kaarten volgt dit spoedig.

februari 2016: Handreiking bouwen binnen in een invloedsgebied (deel 1&2)

Het LEV (Laboratorium Externe Veiligheid) heeft in samenwerking met Anteagroup de Handreikingen “Bouwen binnen een invloedsgebied” opgesteld.

Deel 1: “Bouwen binnen het plasbrandaandachtsgebied (PAG) is biedt een praktisch handvat aan vergunningverleners, adviseurs van de brandweer en toezichthouders van het bevoegd gezag over de wijze waarop gebouwd kan worden binnen veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden (PAG).

Deel 2: “De mogelijkheden van glas als beschermingsmiddel” is een onderzoek naar de mogelijkheden van glas als bescherming tegen explosies.

Beide delen zijn te vinden onder het tabje “Onderbouwing“.

januari 2016: Nieuwe opzet scenariokaarten

Er is de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe opzet voor de scenariokaarten om deze beter te laten aansluiten bij wensen van de gebruiker. De meeste kaarten zijn inmiddels aangepast en opgesteld volgens deze nieuwe opzet. De overige zullen spoedig volgen.

2014
24 november 2014: Nieuwe scenariokaart kooldioxide leiding - Giftige wolk
21 november 2014: Nieuwe scenariokaart 24 inch 66 bar aardgasleiding - Fakkelbrand-Choked Flow
21 november 2014: Nieuwe scenariokaart 16 inch kerosine leiding - Plasbrand
06 november 2014: Aangepaste scenariokaart ketelwagen fluorwaterstofzuur - Giftige wolk

Aangepast:

 • Algemene beschrijving
 • Uitgangspunten
 • Effectafstanden
 • Grafieken voor verschillende weertypes
 • Grafieken voor verschillende gebieden
 • Bestrijdbaarheid & Hulpverlening
 • Lay-out
30 juli 2014: Aangepaste scenariokaart ketelwagen LPG - Wolkbrand/Gaswolkexplosie

Aangepast:

 • Afstanden in tabel hittestraling
 • Lay-out
08 juli 2014: Aangepaste scenariokaart LNG-tankstation Fakkelbrand, Plasbrand en nieuwe scenariokaart voor een ketelwagen benzine - Wolkbrand/Gaswolkexplosie

Aangepast:

 • Tankwagen LNG – Fakkelbrand
 • Tankwagen LNG – Plasbrand
 • Effects 9.0.19
 • Grafieken
 • Lay-out
 • Aanpassingen in uitgangspunten

nieuw:

 • Ketelwagen benzine – Wolkbrand/Gaswolkexplosie (versie 08-07-2014)
19 juni 2014: Aangepaste scenariokaart LNG-tankstation Warme en Koude BLEVE

Aangepast:

 • Effects 9.0.19
 • Grafieken
 • Lay-out
 • Aanpassingen in uitgangspunten
7 mei 2014: Aangepaste scenariokaart voor een plasbrand op het spoor

Aangepast:

 • Totale update
 • Lay-out gewijzigd
 • Aanpassing in uitgangspunten
 • Effect afstanden aangepast
 • Aantal ringen teruggebracht van 4 naar 3
 • Grafieken toegevoegd
17 april 2014: Aangepaste en nieuwe scenariokaarten voor het vervoeren van LPG over het spoor

Aangepast:

 • Ketelwagen LPG – Warme BLEVE (versie 17-04-2014)

Nieuw:

 • Ketelwagen LPG- Koude BLEVE (versie 17-04-2014)
 • Ketelwagen LPG- Fakkelbrand (versie 17-04-2014)
 • Ketelwagen LPG- Wolkbrand/Gaswolkexplosie (versie 17-04-2014)
06 maart 2014: Gewijzigde scenariokaart
Gewijzigde scenariokaart | LPG-Tankstation – Wolkbrand/Gaswolkexplosie (versie 27-02-2014)

Aangepast:

 • Algemene beschrijving van het scenario is aangepast
 • De uitgangspunten zijn aangepast
 • De berekeningen zijn uitgevoerd voor weerstabiliteitsklasse D5 en F1,5
 • De berekeningen zijn uitgevoerd voor drie verschillende geografische gebieden
 • De effecten voor overdruk zijn berekend
07 januari 2014: Berekeningen door TNO
TNO is bezig om alle scenariokaarten door te rekenen met het rekenprogramma Effects. Nieuwe inzichten zullen bij de doorontwikkeling van de scenariokaarten worden meegenomen.
2013
06 december 2013: Nieuwe website
De website is in een nieuw jasje gestoken. De scenariokaarten zijn nu nog eenvoudiger te vinden.
07 oktober 2013: LNG-scenario’s
De kaarten voor de LNG-scenario’s zijn geüpload
16 mei 2013: LPG-tankstation – wolkbrand
Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe scenariokaart: LPG-tankstation – wolkbrand
13 mei 2013: Nieuwe scenariokaart
Nieuwe scenariokaart | LPG-tankstation – koude BLEVE (versie 13-05-2013)
01 maart 2013: Gewijzigde scenariokaart
Gewijzigde scenariokaart | LPG-Tankstation – Warme BLEVE (versie 25-02-2013)
Aangepast:

 • Totale update n.a.v. doorontwikkeling
 • Lay-out gewijzigd
 • Aanpassing in uitgangspunten
 • Berekeningen met Effects 8.1.3
 • Effect afstanden aangepast
 • Aantal ringen teruggebracht van 4 naar 3
 • Grafieken toegevoegd