Kaarten die niet zijn gemaakt

Bij de ontwikkeling van scenariokaarten zijn verschillende scenario’s bekeken die niet hebben geresulteerd in de maak van een volledige scenariokaart. De effectafstand werd te klein om interessant te zijn voor de externe veiligheid. Afhankelijk van het scenario zijn hier verschillende oorzaken voor. Hieronder is een overzicht gegeven van scenario’s die we wel bekeken hebben maar waar geen kaart van is gemaakt met de hierbij horende reden.

Transport – ammoniak – wolkbrand
Reden: lage ontstekingskans, effectafstand valt binnen eerste ring letale slachtoffers

Transport – benzine – wolkbrand
Reden: er ontstaat alleen een brandbare wolk boven de plas zelf

Transport – diesel – plasbrand
Reden: zeer kleine kans op ontbranding. Hoge ontstekingsenergie.

Transport – methanol – giftige wolk
Reden: De effectafstand wordt bij dit scenario te gering geacht voor het ontstaan van gevaarlijke concentraties voor de bevolking.

Transport – methanol – wolkbrand
Reden: er ontstaat alleen een brandbare wolk boven de plas. 

Transport – methyl isocyanaat – plasbrand
Reden: kleine effectafstand

Zeevaart – methanol – plasbrand
Reden: mengt met water. Het is onbekend in hoeverre en hoelang het methanol/water mengsel brandbaar is.

Zeevaart – mierezuur – plasbrand
Reden: zwaarder dan water