Gebruik scenariokaarten

De omgeving waarin het scenario zich afspeelt heeft veel invloed op de effecten en mogelijke gevolgen van het scenario. Elke situatie is uniek en dat betekent dat het vaak wenselijk is om het scenario opnieuw te modelleren om een juist inzicht te krijgen in de effecten en gevolgen. Hiervoor kan het bijgevoegde Effects-bestand gebruikt worden.

Op deze pagina vindt u binnenkort meer informatie over hoe de scenariokaarten gebruikt kunnen worden.