Faq

Waarom een scenarioboek externe veiligheid?
Het scenarioboek is ontstaan vanuit een behoefte aan realistische en uniforme externe veiligheid scenario’s. De scenariokaarten bieden inzicht in de mogelijke ongevalscenario’s met gevaarlijke stoffen in relatie tot de ruimtelijke ordening.

Voor wie is het scenarioboek bedoeld?
Het scenarioboek is primair bedoeld voor adviseurs van de Veiligheidregio’s, maar is ook toegankelijk voor een ieder die van de informatie gebruik van wil maken.

Hoe is een scenariokaart tot stand gekomen?
Het scenarioboek is ontwikkeld door de veiligheidsregio’s in landsdeel Noordwest via het samenwerkingsverband LEV (Laboratorium Externe Veiligheid). Scenariokaarten uit versie 1.0 (april 2011) bevatten gegevens uit bestaande literatuur en documenten. In de vervolgfase zullen alle kaarten door de beheergroep doorontwikkeld worden. Bij de totstandkoming van nieuwe-/ doorontwikkelde kaarten, zal het rekenpakket Effects en de expertise van adviseurs de basis vormen.

Is het scenarioboek vastgesteld?

Het scenarioboek is een dynamisch product dat continu in ontwikkeling is. Er zullen regelmatig nieuwe scenariokaarten toegevoegd of doorontwikkeld worden. Uit praktische overweging is het scenarioboek daardoor niet vastgesteld. Op deze website treft u de meest actuele versie van de scenariokaarten aan.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van het scenarioboek?
Nee. Het scenarioboek is opgesteld door adviseurs voor adviseurs. Het is echter wenselijk om bij gebruik van de scenariokaarten een bronverwijzing te maken naar deze website zodat men altijd de beschikking kan hebben tot de meest actuele versie van de scenariokaarten.

Ben ik bij mijn EV-advies verplicht om het scenarioboek te gebruiken?
Nee. De scenariokaarten hebben geen formele status maar kunnen gezien worden als een handreiking bij het uitvoeren van de (wettelijke) adviestaak en het dient tevens als een naslagwerk.

Kan ik het basisscenario aanpassen aan mijn specifieke situatie?
Ja. Via elke scenariokaart kan het Effectsfile worden gedownload. Dit bestand kan met het gratis verkrijgbare TNO Effects worden ingezien. Licentiehouders kunnen de parameters aanpassen naar voor hen zo goed mogelijk passende uitgangspunten.

Bevat het scenarioboek alle denkbare EV scenario’s?
Nee. Het scenarioboek is niet uitputtend. Naar behoefte/nieuwe inzichten zullen er scenariokaarten bijkomen of afvallen.

Ik zie iets wat niet klopt in een scenariokaart. Aan wie kan ik dit doorgeven?
Wij ontvangen graag uw vragen/opmerkingen. Via het contactformulier kunt u contact met ons opnemen.

Wat wordt er met mijn vragen/opmerkingen gedaan?
Uw vraagt wordt geregistreerd en meegenomen bij de doorontwikkeling van het scenarioboek en website.