Faq

Waarom een scenarioboek externe veiligheid?
De veiligheidsregio’s hebben een taak om bij ruimtelijke ontwikkelingen te adviseren over de mogelijke gevaren en gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om deze taak goed uit te kunnen voeren is het belangrijk inzicht te hebben in de effecten, gevaren en gevolgen van externe veiligheid scenario’s. Het scenarioboek is ontstaan vanuit de behoefte aan realistische en uniforme externe veiligheid scenario’s. De scenariokaarten bieden inzicht in de mogelijke ongevalscenario’s met gevaarlijke stoffen in relatie tot de ruimtelijke ordening.

Voor wie is het scenarioboek bedoeld?
Het scenarioboek is primair bedoeld voor adviseurs van de Veiligheidregio’s, maar is ook toegankelijk voor een ieder die van de informatie gebruik van wil maken. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten.

Hoe is een scenariokaart tot stand gekomen?
Het scenarioboek is ontwikkeld door de veiligheidsregio’s in landsdeel Noordwest via het samenwerkingsverband LEV (Laboratorium Externe Veiligheid). Het beheer van het ‘Scenarioboek Externe Veiligheid’ gebeurt door een zelfstandige beheergroep. De beheerorganisatie komt gemiddeld 1 keer per maand bij elkaar voor een werksessie. Hierin worden in samenwerking met TNO de actuele ontwikkelingen, nieuwe inzichten en behoeften besproken en berekend.

Is het scenarioboek vastgesteld?
Het scenarioboek is een dynamisch product dat continu in ontwikkeling is. Er zullen regelmatig nieuwe scenariokaarten toegevoegd of doorontwikkeld worden. Uit praktische overweging is het scenarioboek daardoor niet vastgesteld. Op deze website treft u de meest actuele versie van de scenariokaarten aan. De in 2017 gepubliceerde hardcopy versie is dan ook een tussentijd ijkpunt geweest en zeker geen vastgesteld eindproduct.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van het scenarioboek?
Nee. Het scenarioboek is opgesteld door adviseurs voor adviseurs. Het is echter wenselijk om bij gebruik van de scenariokaarten een bronverwijzing te maken naar deze website zodat men altijd de beschikking kan hebben tot de meest actuele versie van de scenariokaarten.

Ben ik bij mijn EV-advies verplicht om het scenarioboek te gebruiken?
Nee. De scenariokaarten hebben geen formele status maar kunnen gezien worden als een handreiking bij het uitvoeren van de (wettelijke) adviestaak en het dient tevens als een naslagwerk.

Kan ik het basisscenario aanpassen aan mijn specifieke situatie?
Ja. Via elke scenariokaart kan het Effectsfile worden gedownload. Dit bestand kan met het gratis verkrijgbare TNO Effects worden ingezien. Licentiehouders kunnen de parameters aanpassen naar voor hen zo goed mogelijk passende uitgangspunten.

Bevat het scenarioboek alle denkbare EV scenario’s?
Nee. Het scenarioboek is niet uitputtend. Naar behoefte/nieuwe inzichten zullen er scenariokaarten bijkomen of afvallen.

Ik zie iets wat niet klopt in een scenariokaart. Aan wie kan ik dit doorgeven?
Wij ontvangen graag uw vragen/opmerkingen. Via het contactformulier kunt u contact met ons opnemen.

Wat wordt er met mijn vragen/opmerkingen gedaan?
Uw vraagt wordt geregistreerd en meegenomen bij de doorontwikkeling van het scenarioboek en website.