Disclaimer en Privacy Policy

Disclaimer

De website www.scenarioboekev.nl wordt ter beschikking gesteld door het LEV (Laboratorium voor Externe Veiligheid). Dit is een interregionale samenwerkingsverband tussen de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. Het samenwerkingsverband inclusief deze website is tot stand gekomen met subsidie van de Provincie Noord-Holland.

Voorbehoud rechten

Alle rechten op de inhoud van www.scenarioboekev.nl berusten bij het LEV, voorzover deze rechten niet berusten bij derden door wie materiaal beschikbaar is gesteld voor deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van het LEV en op de inhoud van www.scenarioboekev.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie (inclusief bewerkingen).
Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om, zonder toestemming van het LEV, informatie verkregen uit www.scenarioboekev.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meer beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

Hyperlinks / deeplinks

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan hyperlinks aan te brengen naar www.scenarioboekev.nl.
Het LEV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van de www.scenarioboekev.nl website.

Aansprakelijkheid

Bij het ontwerpen en samenstellen van www.scenarioboekev.nl is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het LEV is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via www.scenarioboekev.nl aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Het LEV is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van www.scenarioboekev.nl voor gebruiker.

Privacy Policy

Cookies

Het LEV maakt op deze website gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van deze website. Met de data kan de website geoptimaliseerd worden waardoor we de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Voor onze statistieken maken we gebruik van Google Analytics waarbij wij de statistieken anonimiseren en niet delen met andere partijen. De privacy van bezoekers blijft daardoor gewaarborgd. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat uw gegevens als ‘cookie’ worden opgeslagen dan kunt u dat bij uw browserinstellingen veranderen. Kijk hiervoor bij de helpfunctie van uw browser.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites. Het LEV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites.

Het LEV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Wijzigingen worden op deze website bekendgemaakt. Door de website van het LEV te gebruiken, stemt u in met het boven omschreven beleid.