Beheer scenariokaarten

Aanleiding
De veiligheidsregio’s hebben een taak om bij ruimtelijke ontwikkelingen te adviseren over de mogelijke gevaren en gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om deze taak goed uit te kunnen voeren hebben de gezamenlijke veiligheidsregio’s in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland onder andere de website “Scenarioboek Externe Veiligheid” ontwikkeld. Hier staat informatie die gebruikt kan worden bij het uitvoeren van de taak.

Doel
Het doel is om een actueel handboek te hebben waarin de nieuwste inzichten over mogelijke ongevalscenario’s met gevaarlijke stoffen zijn beschreven en dat voldoet aan de behoeften van de gezamenlijke veiligheidsregio’s in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

Beheerorganisatie
Het beheer van het ‘Scenarioboek Externe Veiligheid’ gebeurt door een zelfstandige beheergroep. De beheergroep doet dit in opdracht van een samenwerkingsverband van de Veiligheidsregio’s in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland op het gebied van externe veiligheid (LEV). Deze beheergroep bestaat uit specialisten uit deze veiligheidsregio’s. De specialisten zijn verantwoordelijk voor de inhoud en het aanpassen van het scenarioboek. Het ministerie van I&M stelt hiervoor financiële middelen ter beschikking vanuit de ‘Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018’. 

Werkwijze
De beheerorganisatie komt gemiddeld 1 keer per maand bij elkaar voor een werksessie. Hierin worden in samenwerking met TNO de actuele ontwikkelingen, nieuwe inzichten en behoeften besproken en berekend. De specialisten besluiten samen welke actiepunten een vervolg krijgen, voeren deze uit en zorgen dat de informatie op de website komt.

Het scenarioboek is een dynamisch handboek dat continu in ontwikkeling is. De beheergroep verwerkt nieuwe ontwikkelingen en inzichten zo spoedig mogelijk in bestaande of nieuwe scenariokaarten. De in 2017 gepubliceerde hardcopy versie is dan ook een tussentijd ijkpunt geweest en zeker geen vastgesteld eindproduct. De meest actuele informatie is altijd beschikbaar op de website.

Bij vragen of opmerkingen over het scenarioboek bent u van harte uitgenodigd met ons mee te denken over verdere verbetering van het scenarioboek.