Op deze website vindt u informatie over ongevalsscenario’s met gevaarlijke stoffen. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten.

De scenariokaarten zijn gegroepeerd per modaliteit en vindt u in het menu rechts. Het overzicht van alle modaliteiten, stoffen en scenario’s staat in de overzichtstabel scenariokaarten.

Informatie over inhoud, gebruik en beheer van de scenariokaarten vindt u in het menu onder “achtergrondinformatie”.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws

April 2020:

Deelname Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Door recente verschuivingen in de beheergroep van het scenarioboek EV kunnen we meedelen dat Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is toegevoegd aan de beheergroep. Dit is een mooie stap in de doorontwikkeling van het scenarioboek EV.

Februari 2020:

Nieuwe scenariokaarten LNG transport op water.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de nieuwe scenariokaarten LNG transport op water af te ronden. Het LNG Masterplan voor de Rijn, Maas en Donau is de basis voor deze nieuwe scenariokaarten. De kaarten zijn hier te vinden:
Binnenvaarttanker LNG – plasbrand
Binnenvaarttanker LNG – wolkbrand

Rapportage Onderbouwing van de slachtoffermethodiek van het Scenarioboek EV 

Voor de scenariokaarten worden inschattingen gemaakt van het aantal slachtoffers in het effectgebied van het scenario. Deze inschattingen zijn per scenariokaart te vinden onder de tab ‘ effecten’.

De methodiek om tot de slachtoffer inschattingen te komen gebruiken wij al langer. Om de gebruiker van het Scenarioboek EV meer duidelijkheid te geven over de achtergrond van deze methodiek, heeft het Scenarioboek EV het IFV de opdracht gegeven om een onderbouwing op te stellen. Deze onderbouwing is reeds opgeleverd en is te vinden via onderstaande link:

Onderbouwing van de slachtoffermethodiek van het Scenarioboek EV