Op deze website vindt u informatie over ongevalsscenario’s met gevaarlijke stoffen. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten.

De scenariokaarten zijn gegroepeerd per modaliteit en vindt u in het menu rechts. Het overzicht van alle modaliteiten, stoffen en scenario’s staat in de overzichtstabel scenariokaarten.

Informatie over inhoud, gebruik en beheer van de scenariokaarten vindt u in het menu onder “achtergrondinformatie”.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws

December 2018: Nieuwe scenariokaarten wegtransport LNG  & kans van optreden

Voor wegtransport LNG zijn nu scenariokaarten gepubliceerd. Deze kaarten zijn gemaakt naar de huidige inzichten in deze scenario’s. Mochten er in de toekomst nieuwe inzichten of andere uitgangspunten nodig zijn, wordt de kaart aangepast. De kaart is hier te vinden: 

De invulling van het kopje kans van optreden is op veel kaarten aangepast. De kans- en correctie factoren zijn nu per gebeurtenis weergegeven. De kans op het scenario is nu opgesplitst in de verschillende gebeurtenissen.

Achter de schermen wordt verder gewerkt aan de scenariokaarten voor instantaan falen/vuurbal bij waterstof weg transport. Hopelijk worden deze kaarten medio februari gepubliceerd.