Op deze website vindt u informatie over ongevalsscenario’s met gevaarlijke stoffen. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten.

De scenariokaarten zijn gegroepeerd per modaliteit en vindt u in het menu rechts. Het overzicht van alle modaliteiten, stoffen en scenario’s staat in de overzichtstabel scenariokaarten.

Informatie over inhoud, gebruik en beheer van de scenariokaarten vindt u in het menu onder “achtergrondinformatie”.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws

Augustus 2021:

Nieuwe spoor scenariokaarten

De afgelopen maanden is de beheergroep druk aan de slag geweest met het ontwikkelen van vijf nieuwe scenariokaarten met betrekking tot het spoor.  Op de website zijn nu de volgende nieuwe scenariokaarten te vinden:

 

December 2020:

Nieuwe zeevaart scenariokaarten

De afgelopen maanden is de beheergroep druk aan de slag geweest met het ontwikkelen van vijf nieuwe scenariokaarten met betrekking tot de zeevaart. Op de website zijn nu de volgende nieuwe scenariokaarten te vinden: