Op deze website vindt u informatie over ongevalsscenario’s met gevaarlijke stoffen. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten.

De scenariokaarten zijn gegroepeerd per modaliteit en vindt u in het menu rechts. Het overzicht van alle modaliteiten, stoffen en scenario’s staat in de overzichtstabel scenariokaarten.

Informatie over inhoud, gebruik en beheer van de scenariokaarten vindt u in het menu onder “achtergrondinformatie”.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws

November 2018: Nieuwe scenariokaarten fakkelbrand waterstoftankstation & watertransport LNG wolkbrand

Voor het  scenario fakkelbrand bij een waterstoftankstation is nu een scenariokaart gepubliceerd.  Deze kaart is gemaakt naar de huidige inzichten in dit scenario. Mochten er in de toekomst nieuwe inzichten of andere uitgangspunten nodig zijn, wordt de kaart aangepast. De kaart is hier te vinden: 

Achter de schermen wordt verder gewerkt aan de scenariokaarten voor instantaan falen/vuurbal bij waterstof weg transport. Hopelijk worden deze kaarten medio december gepubliceerd.

Ook is er een scenariokaart voor een wolkbrand bij het bunkeren van LNG bij watertransport. Deze kaart is hier te vinden: