Op deze website vindt u informatie over ongevalsscenario’s met gevaarlijke stoffen. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten.

De scenariokaarten zijn gegroepeerd per modaliteit en vindt u in het menu rechts. Het overzicht van alle modaliteiten, stoffen en scenario’s staat in de overzichtstabel scenariokaarten.

Informatie over inhoud, gebruik en beheer van de scenariokaarten vindt u in het menu onder “achtergrondinformatie”.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws

Juli 2019: Nieuwe scenariokaart PGS 15 loods – Giftige wolk

Voor een giftige wolk bij een PGS 15 loods is nu een scenariokaart gepubliceerd. De kaart is hier te vinden: 

Achter de schermen wordt verder gewerkt aan de scenariokaarten voor explosies bij waterstof wegtransport/tankstation en een giftige wolk bij een buurtbatterij. Hopelijk worden deze kaarten medio september gepubliceerd.