Welkom

Op deze website vindt u kaarten over scenario’s die kunnen ontstaan als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van het gebruik, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten.

De omgeving waarin het scenario zich afspeelt heeft veel invloed op de effecten en mogelijke gevolgen van het scenario. Elke situatie is uniek en dat betekent dat het vaak wenselijk is om het scenario opnieuw te modelleren om een juist inzicht te krijgen in de effecten en gevolgen. Hiervoor kan het bijgevoegde Effects-bestand gebruikt worden.

Op basis van actuele inzichten zijn de kaarten tot stand gekomen en op gelijkvormige wijze opgebouwd. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot het toevoegen, verwijderen of aanpassen van kaarten. De veiligheidsregio’s in de Provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht beheren het scenarioboek. De scenariokaarten worden samen met TNO ontwikkeld.

Nieuws: Scenarioboek EV hardcopy 2.0:

De tweede hardcopy versie van het scenarioboek EV is in September afgerond. In deze vernieuwde versie zijn 33 scenariokaarten opgenomen met beschrijvingen van de effecten en gevolgen op basis van de huidige TNO Effects berekeningen. Aangegeven is wat mogelijkheden zijn voor de zelfredzaamheid en hulpverlening. Deze hardcopy versie2 is een tussentijds ijkpunt. De actuele informatie wordt bijgehouden op deze website. De PDF van de 2e hardcopy versie is hier vrij te downloaden.


 

Instellingen

Bedrijven

Weg

Weg

Spoor

Spoor

Water

Water

Buisleidingen

Buisleiding

Benzine
Aardgas
LPG
LNG
CNG
Propaan
Ammoniak
Chloor
Kooldioxide
Methanol
Acrylnitril