Op deze website vindt u kaarten over scenario’s die kunnen ontstaan als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van het gebruik, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten.

Op basis van actuele inzichten zijn de kaarten tot stand gekomen en op gelijkvormige wijze opgebouwd. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot het toevoegen, verwijderen of aanpassen van kaarten. De veiligheidsregio’s in de Provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht beheren het scenarioboek. De scenariokaarten worden samen met TNO ontwikkeld.

Nieuws
April 2018: Nieuwe scenariokaarten acrylnitril spoor & buisleiding ruwe aardolie
Er zijn drie nieuwe scenariokaarten gepubliceerd: