Op deze website vindt u informatie over ongevalsscenario’s met gevaarlijke stoffen. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten.

De scenariokaarten zijn gegroepeerd per modaliteit en vindt u in het menu rechts. Het overzicht van alle modaliteiten, stoffen en scenario’s staat in de overzichtstabel scenariokaarten.

Informatie over inhoud, gebruik en beheer van de scenariokaarten vindt u in het menu onder “achtergrondinformatie”.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws

Oktober 2018: Nieuwe scenariokaarten fakkelbrand waterstof & watertransport LNG fakkelbrand

Voor de scenario’s fakkelbrand bij waterstof weg transport zijn nu scenariokaarten gepubliceerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen twee vormen van transport; tubetrailers en cilinderpakketten. De kaarten zijn hier te vinden: 

Achter de schermen wordt verder gewerkt aan de scenariokaarten voor instantaan falen/vuurbal bij waterstof weg transport. Hopelijk worden deze kaarten medio november gepubliceerd.

Ook is er een scenariokaart voor een plasbrand bij het bunkeren van LNG bij watertransport. Deze kaart is hier te vinden:

Bij het bunkeren van LNG is ook het scenario wolkbrand mogelijk. Aan deze kaart wordt gewerkt en hopelijk rond medio november gepubliceerd.