Op deze website vindt u informatie over ongevalsscenario’s met gevaarlijke stoffen. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten.

De scenariokaarten zijn gegroepeerd per modaliteit en vindt u in het menu rechts. Het overzicht van alle modaliteiten, stoffen en scenario’s staat in de overzichtstabel scenariokaarten.

Informatie over inhoud, gebruik en beheer van de scenariokaarten vindt u in het menu onder “achtergrondinformatie”.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws

Augustus 2018: Nieuwe layout scenariokaarten en nieuwe invulling zelfredzaamheid

Al de scenariokaarten hebben een metamorfose ondergaan. De kaarten hebben een uitklap structuur gekregen om de inhoud overzichtelijk te houden. Bij het openen van een kaart is de scenarioafbeelding getoond met een korte algemene beschrijving van het scenario en de effecten. Hieronder zijn de individuele kopjes uitklapbaar te open.

Tevens is de inhoud onder het kopje zelfredzaamheid en handelingsperspectief op alle kaarten vernieuwd. In samenwerking met TNO zijn de verschillende handelingsperspectieven bij brand- en BLEVE scenario’s doorgerekend. Deze resultaten zijn vertaalt naar de nieuwe uitwerking de handelingsperspectieven. Deze zijn aangevuld met een visuele weergaven. Hieronder een voorbeeld van deze nieuwe visuele weergaven van het handelingsperspectief bij een plasbrand: