Op deze website vindt u informatie over ongevalsscenario’s met gevaarlijke stoffen. De ongevalsscenario’s zijn gerelateerd aan regelgeving op het gebied van externe veiligheid cq. omgevingsveiligheid. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten.

De scenariokaarten, die zijn gegroepeerd per modaliteit, vindt u in het menu rechts. Een overzicht van alle modaliteiten, stoffen en scenario’s staat in de overzichtstabel scenariokaarten.

Informatie over inhoud, gebruik en beheer van de scenariokaarten vindt u in het menu onder “achtergrondinformatie”.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws
April 2018: Nieuwe scenariokaarten acrylnitril spoor & buisleiding ruwe aardolie
Er zijn drie nieuwe scenariokaarten gepubliceerd: