Op deze website vindt u informatie over ongevalsscenario’s met gevaarlijke stoffen. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten.

De scenariokaarten zijn gegroepeerd per modaliteit en vindt u in het menu rechts. Het overzicht van alle modaliteiten, stoffen en scenario’s staat in de overzichtstabel scenariokaarten.

Informatie over inhoud, gebruik en beheer van de scenariokaarten vindt u in het menu onder “achtergrondinformatie”.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws

juli 2018: Aanpassing homepage, ontwikkeling: zelfredzaamheid, nieuwe lay-out kaarten en wegtransport waterstof fakkelbrand

Zoals is te zien heeft de home-page een aantal aanpassingen ondergaan. De tekst is aangepast en de overzichtstabel heeft een eigen pagina gekregen.
Hiernaast is de beheergroep achter de schermen bezig met een aantal ontwikkelingen:

  • De uitwerking van het kopje zelfredzaamheid wordt verbeterd en uitgebreid met een visuele uitleg.
  • De lay-out van al de scenariokaarten wordt aangepast waarbij ieder sub-kopje uitklapbaar wordt. Hiermee wordt geprobeerd de overzichtelijkheid van de kaarten te vergroten. 
  • Voor waterstof transport over de weg worden effectberekeningen gemaakt van een fakkelbrand. Gehoopt wordt deze scenariokaart voor het eind van de zomer online te hebben.